Modularno postrojenje za sterilizaciju medicinskog otpada velikog kapaciteta

Naziv projekta

Modularno postrojenje za sterilizaciju medicinskog otpada velikog kapaciteta
Šifra projekta KK.03.2.2.05.0011

Kratki opis projekta

Projektom “Modularno postrojenje za sterilizaciju medicinskog otpada velikog kapaciteta” uspostavlja se nova organizacija poslovanja inovacijskog konzorcija kao i mijenjaju poslovni procesi kod Korisnika (Enerkon d.o.o.) i dva partnera (Šela proizvodnja d.o.o. i TP strojevi d.o.o.).

Putem komercijalizacije inovativnog postrojenja za obradu medicinskog otpada različitog kapaciteta stvaraju se preduvjeti za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa s tvrtkom integratora radi znatnog unapređenja usluge zbrinjavanja opasnih tvari. Postrojenjem za obradu medicinskog otpada, putem inovativne tehnologije, omogućit će se pouzdana sterilizacija, smanjenje volumena, olakšati transport, sniziti cijena obrade te omogućiti oporaba pretvaranjem u energiju.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Opći cilj projekta je ostvarivanje suradnje tri MSP-a radi stvaranja inovativnog proizvoda i uspostave dugoročnih dobavljačkih odnosa s integratorom te njihovo uvrštavanje u lanac vrijednosti.

Specifični ciljevi koji će se ostvariti provedbom projekta su:

  • otvaranje minimalno 11 novih radnih mjesta do 2024.,
  • komercijalizacija novog proizvoda za tržište,
  • implementacija novih metoda u procesu proizvodnje i logistike kod tri MSP-a,
  • implementacija inovacije u organizaciji poslovanja članica inovacijskog konzorcija,
  • uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa s integratorom te uvrštavanje tri MSP-a u lanac vrijednosti
  • korištenje privatnog kapitala kao dodatka EU javnim sredstvima u iznosu većem od 8.451.000,00 HRK,
  • povećani prihod od prodaje za više od 14 milijuna kuna koji će proizaći iz komercijalizacije novog proizvoda za sve članice konzorcija.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

  • Ukupna vrijednost projekta iznosi 16.080.338,16 HRK
  • Ukupni prihvatljivi troškovi iznose 14.255.116,62 HRK
  • Udio EU u financiranju projekta iznosi 7.591.808,31 HRK

Razdoblje provedbe projekta

1. lipnja 2020. – 1. lipnja 2022.

Kontakt za više informacija

E-mail:
vasko.plevnik@enerkon.hr
sela@sela.hr
info@tp-machines.com

Linkovi

www.strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj