Novi projekti za avio-industriju

Pružamo kompletnu uslugu, od modeliranja i nabave materijala do konačnog proizvoda. Puna usluga uključuje strojarstvo, autoindustriju, avionsku i nuklearnu industriju. Pogledajte više o našim projektima.