Razvoj inovativnog uređaja za zaštitu od atmosfere kontaminirane kemijskim, biološkim i nuklearnim onečišćenjem

Naziv projekta

„Razvoj inovativnog uređaja za zaštitu od atmosfere kontaminirane kemijskim, biološkim i nuklearnim onečišćenjem“; šifra projekta: KK.11.1.1.01.0646

 

Korisnik: Šela proizvodnja d.o.o.

Partner: Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

 

Kratki opis projekta

Realizacija ovog projekta omogućila je razvoj uređaja za pročišćavanje zraka od onečišćenja kemijskog, biološkog ili nuklearnog karaktera. Razvoj uređaja podrazumijevao je konstruiranje učinkovitog sustava filtriranja atmosfere koji jamči visoku razinu kvalitete zraka. Primijenjena je testirana i visoko pouzdana metoda za zaštitu od prodora kontaminirane atmosfere u štićeni prostor. Uređaj je prvenstveno namijenjen zaštiti manjih prostora, posebice kućanstava, lociranih blizu velikih zagađivača ili uz infrastrukturu s kojom se povezuje visoki stupanj rizika od nastanka ekoloških incidenata s negativnim posljedicama na kvalitetu zraka.

Provedba projekta odvijala se u dvije faze, a razdoblje provedbe pojedine faze bilo je kako slijedi:

 1. Industrijsko istraživanje 01.07.2020. – 01.07.2022.
 2. Eksperimentalni razvoj: 01.07.2022. – 01.07.2023.

Projekt se sastojao od sljedećih projektnih aktivnosti:

 • A1 Industrijsko istraživanje;
 • A2 Eksperimentalni razvoj;
 • A3 Diseminacija rezultata istraživanja;
 • PM Upravljanje projektom;
 • PV Promidžba i vidljivost.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Cilj projekta bio je razvoj inovativnog uređaja za zaštitu od atmosfere kontaminirane kemijskim, biološkim i nuklearnim onečišćenjem kroz ulaganje Korisnika i Partnera u aktivnosti istraživanja i razvoja unutar tematskog prioritetnog područja “Sigurnost”, pod-tematskog područja “Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene” u suradnji sa znanstveno istraživačkom organizacijom (Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu).

Osnovni cilj projekta bio je razvoj i prilagodba komponenti (kućište uređaja, motor s turbinom, sklop filtera, senzori, upravljački sustav, baterija, elektronika i upravljački sustav) te povezivanje u funkcionalni prototip novog uređaja. Sekundarni cilj projekta je povećanje kapaciteta tvrtke za aktivnosti istraživanja i razvoja, uspostava učinkovite suradnje sa znanstveno-istraživačkim sektorom te stvaranje pretpostavke za buduće aktivnosti razvoja inovacija.

Realizacija projekta ima pozitivan utjecaj na poslovanje Korisnika iz više razloga i to kako slijedi:

 1. Povećanje ulaganja u istraživanje i razvoj (tvrtka do sada nije ulagala u R&D, dok je kroz ovaj projekt tvrtka uložila vlastitih 797.872,35 EUR u aktivnosti razvoja);
 2. Uspostavljanje učinkovite suradnje sa znanstveno-istraživačkim sektorom;
 3. Tranzicija tvrtke uvođenjem nove grane proizvodnje kombinacijom vlastitog R&D, inženjeringa i proizvodnih kapaciteta;
 4. Uvođenje novog, inovativnog proizvoda na tržište;
 5. Uvođenje novog proizvoda u asortiman poduzeća;
 6. Povećanje budućih prihoda od prodaje novog proizvoda;
 7. Povećanje izvoza od prodaje novog proizvoda;
 8. Povećanje broja zaposlenika;
 9. Stvaranje budućih kapaciteta za istraživanje i razvoj.

Provedbom i realizacijom ovog projekta Korisnik je izvršio zaštitu intelektualnog vlasništva:

 • Prijava patenta uređaja;
 • Prijava žiga za zaštitu vizualnog identiteta i brenda uređaja.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u EUR)

 • Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.716.882,45
 • Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) 2.450.217,41 €
 • Udio EU u financiranju projekta iznosi 1.805.613,26 €

Razdoblje provedbe projekta

01.07.2020. – 01.07.2023.

Kontakt za više informacija

e-mail: sela@sela.hr

Linkovi